Menu

Systemisch Waarnemen

Een 6-daagse ervaring. Data voorjaar 2025 worden nog gepland.

Systemisch Waarnemen, is een benadering die zich richt op het begrijpen van problemen door te kijken naar de bredere context waarin ze zich voordoen. Deze benadering is gebaseerd op principes vanuit het Systemisch Werk en het idee dat individuen en hun problemen niet los kunnen worden gezien van de systemen waar ze deel van uitmaken.         

Vaak speelt er zich van alles op onbewust niveau af, waardoor continue dezelfde hardnekkige patronen zich blijven herhalen. Zo blijf je vaak dezelfde soort symptomen tegenkomen. Deze kunnen zich op allerlei manieren uiten zoals: je grenzen niet goed aan kunnen geven, angstig of onzeker zijn, gebrek aan ondernemerschap, doelen niet halen, niet weten wat je wilt, onrust… Door te leren vertrouwen op je intuïtie en door naar de invloed van het grotere geheel op het individu te kijken, kun je patronen sneller doorgronden, het onzichtbare zichtbaar maken, een helende beweging maken en verandering in gang zetten.

In deze 6-daagse training leer je onzichtbare gedragspatronen herkennen, vaak geworteld in relationele dynamieken en familie- of organisatiesystemen. Je ontdekt hoe deze patronen ontstaan en hoe ze invloed hebben op individuen. Dit gebeurt onder andere door gebruik te maken van technieken zoals familie-, structuur-, tafel- en organisatieopstellingen, waarmee je de onderliggende dynamiek zichtbaar maakt en nieuwe perspectieven kunt ont-dekken. Het doel is om vertrouwen te ontwikkelen in je intuïtie, patronen (h)erkennen en heling en verandering te faciliteren door te begrijpen, hoe systemen het individu beïnvloeden. Dit is een krachtige aanpak die in verschillende contexten wordt toegepast; coaching, familieopstellingen en organisatieadvies.

De training bestaat uit 3 blokken van 2 dagen

Trainingstijden: 9.30 u – 17.00 u

Resultaat

  • Inzicht in de uitgangspunten van Systemisch Werk
  • Je kent de innerlijke houding van de begeleider
  • Je herkent een aantal dynamieken en symptomen
  • Je kunt anderen begeleiden, gebruikmakend van Systemische tools

Locatie:

Paulinahoeve te Oterleek

  • Twee senior trainers: Ans Vervoort en Marian de Ruijter
  • Een kleine groep (max. 18 personen)
  • Een boek
  • Een notitieboekje en pen
  • Koffie, thee, zoet en fruit
  • Lunch

Investering

€ 1800,-

Inschrijven:

Aanmelden